Typiskt är att barn i leken ligger steget före sin egen utveckling, att de klarar av att göra saker som de i dagliga livet ej klarar av, en potentiell utvecklingszon skapas i leken.