Jag är övertygad om att livet är en lek; i leken klyvs, fördubblas, förångas och förtätas vi, vi
flyter ut, försvinner och samlas igen