Denna sida handlar om primärlek och hur du kan leka med oss i ett tryggt sammanhang. Här finns personliga beskrivningar och även citat från filosofi och lekforskning.Primärlek sker på mjuka mattor, utan ord och med ett fåtal regler för att skapa trygghet. Du väljer själv om och hur du deltar eller samspelar med andra.I detta fria utrymme finner många en unik möjlighet att möta sig själva och andra på nya sätt eller närma sig sådant som är svårt i andra sammanhang.

// Lekgruppen