Människans sinne för beröring är ett socialt sinne, vilket gör att hon kan uppleva sig själv, andra och sin omvärld. Beröring mellan människor skapar alltid någon slags relation, eftersom det reducerar avstånd, skapar kontakt och kan förmedla något mellan människor. Som kommunikation är beröring tio gånger mer effektiv och tydlig än muntlig kommunikation.